Menü İcon
Röportaj Nedir

Röportaj Nedir?

Bir gazete veya dergide, herhangi bir tanınmış kurumu veya kişiyi, çeşitli yönleriyle ve belli konular etrafında tanıtmak amacıyla yazılmış yazılara röportaj denir. Kelimenin sözlük anlamı; günlük not, günün raporu demektir. Röportajın yapılış, işleniş şekli mülakat şeklindedir. Röportaj için, mülakat yapılacak kişiye sorulacak sorular önceden hazırlanır. Görüşmenin seyrine göre yeni sorularla, yeni fikirler ortaya çıkarılırröportaj

Röportajlar fotoğraflarla süslenir. Her röportaj yazarının mutlaka bir gayesi vardır: Bir kuruma veya bir topluluğa ait görüşleri; kişilerin herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini öğrenip okuyucularına duyurmak ister.

Röportaj ile haber yazısını birbirine karıştırmamak lazımdır. İkisi arasındaki en önemli fark, röportaj yazarının yazısına kendi şahsi fikirlerini de koyabilmesidir. Röportaj üç çeşittir:

1. Kişilerin yaşayışını konu alanlar.

2. Çeşitli eşyayı konu edinenler.

3. Herhangi bir kurumu veya toplumu konu alanlar.