Menü İcon

VİKo by Panasonic Pazarlama Direktörü Aysel Özaltınok: ''müşterilerimiz itici gücümüzdür, onlar için en üstün değerleri yaratırız''

VİKo by Panasonic Pazarlama Direktörü Aysel Özaltınok: ''müşterilerimiz itici gücümüzdür, onlar için en üstün değerleri yaratırız''

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

- VİKO kurulduğu günden bu yana Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını odak noktası olarak görmüş ve bu alana ayrı bir önem vermiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylı olan Ar-Ge merkezimiz; her ülke insanı için ayrı düşünüp üreten yetkinlik, hız ve donanıma sahiptir. VİKO’nun ürün çeşitliliğini inovasyon ve kalite ile buluşturabilmedeki bu hızı, global tercihlere cevap verebilme yeteneği olarak önemli bir avantaja dönüşmekte ve yeni ürün sunma dinamiklerimizi olumlu etkilemektedir. Bünyesinde 70 tam zamanlı araştırma ve geliştirme çalışanı barındıran Ar-Ge merkezimiz için ayırdığımız bütçenin ciromuzdaki payı %3 civarındadır ve bu oran Türkiye ortalamasının hayli üzerindedir. VİKO Ar-Ge Merkezi, inovasyon boyutları yüksek, TÜBİTAK destekli TEYDEP projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında San-Tez projeleri gerçekleştirmeye devam etmektedir. Panasonic grubuna dahil olduktan sonra Ar-Ge merkezimiz, Panasonic Ar-Ge takımları ile pek çok farklı proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bunlara özellikle geleceğin akıllı şehirlerinin alt yapısı oluşturacak olan akıllı şebekelerin temel taşı niteliğindeki ‘’akıllı sayaçlar ve PLC teknolojili uzaktan okuma sistemleri’’ni örnek verebiliriz. Bu projenin hayata geçmesi ülkemiz için hayati önem taşıyan enerjinin verimli kullanımı ve yönetilmesi, kayıp ve kaçakların izlenmesi gibi pek çok konuda önemli katkı sağlayacaktır.

,

Yorum Yaz