Menü İcon

Prof.Dr. Sadettin Ökten: ''İnşa eden adamın ruhu, rengi o mekâna siner''

Prof.Dr. Sadettin Ökten: ''İnşa eden adamın ruhu, rengi o mekâna siner''

Sadettin Ökten, 1942 yılında İstanbul’da doğmuş, 1959’da Vefa Lisesi’ni, 1964’te de İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirmiştir. Aynı yıl İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde akademik hayata başlamış, 1971-73 yıllarında iki yıl süre ile ABD’de misafir doktora öğrencisi olarak bulunmuştur. 1977’de doktor unvanı alan Sadettin Ökten, 1979-80 akademik yıllında Belçika’da araştırmalar yapmış ve 1982’de doçentliğe yükselmiştir. 1985 yılında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’ne geçmiş, 1989’da profesör olmuş ve 2004 yılında da kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Sadettin Ökten hâlen hem meslekî faaliyetine hem de kültür, medeniyet ve bilim tarihi konularındaki çalışmalarına devam etmektedir. Yayımlanan kitaplarından bazıları şunlardır: Fincanımda Cola Var (2014), Örselenmiş Osmanlı’dan Medeniyet Umuduna (2013), Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı (2012), Yahya Kemal’in Rüzgârıyla Düşünceler ve Duyuşlar (2008).

,

Yorum Yaz