Menü İcon

Ali Bilgin Karakuş: Şiddete maruz kalan kadınlar ne yapmalı?

Ali Bilgin Karakuş: Şiddete maruz kalan kadınlar ne yapmalı?

Günümüzde kadına yönelik şiddet insan hakları ihlali olarak kabul edilmekte ve bu şiddeti önleyici yasalar düzenlenmekte. Ancak mevcut yasalar maalesef sorunların çözümünde yetersiz kalıyor; çünkü yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi zaman almakta ve sonrasında ise yasaların uygulanması hususunda aksaklıklar yaşanmaktadır. Sorunun çözümünü sadece hukuk düzeninden beklemek de yeterli değil. Örneğin "kızını dövmeyen dizini döver", "kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin" gibi atasözlerimiz var. Bu yönde sözler maalesef şiddeti meşrulaştırmakta. Bu kapsamda sosyo – kültürel alanlarda da köklü değişimlere gidilmeli. Şiddete yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak için özellikle namus gerekçesinin dillendirilmemesi ve basın yayın organlarında yer verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren kız ve erkek çocuklarımızın özgüvenlerini geliştirmeye yönelik temel eğitim almaları sağlanmalı. Kadın bedenlerinin erkeklerin kontrolünde olduğu algısının da değişmesi gerekiyor... Somut öneriler çoğaltılabilir.

,

Yorum Yaz